Η ομάδα μας

Όλοι οι συνεργάτες με προθυμία και εμπειρογνωμοσύνη είναι για τυχόν ερωτήσεις στην διάθεσή σας. Η ομάδα μας θα μεγαλώσει, αφού ζητούμε φοιτητές της Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας, Θεολογίας καθώς και της Κοινωνικής Εργασίας που μετά από ειδίκευση θα μπορούν να εργαστούν στα προγράμματά μας.

Sandro Di Maggio
Nils Prinz
Birte Kubersky
Diplom Pädagogin
Αρσένιος Τοπτσίδης
Θεολόγος
Yannik Achenbach
Φοιτητής Παιδαγωγικής, Αγγλική Φιλολογία και Κοινωνικές Επιστήμες
Doris Sandbrink
Diplom Pädagogin
Delia Buiting Fruehauf
Διπλωματούχος Πολιτολόγος
Chrissa S.
Χρύσα Σταματοπούλου
Πτυχιούχος Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ανθρωπολογίας B.A.
Jens Buschmeier
Κοινωνικές Επιστήμες M.A.
Χρύσα Ελευθεριάδη
Φοιτήτρια Παιδαγωγικής, Γερμανική Φιλολογία και Κοινωνικές Επιστήμες
Sofia Zacharaki
Σοφία Ελευθεριάδη
Φοιτήτρια Παιδαγωγικής, Γερμανική και Αγγλική Φιλολογία
Ιωάννα Ζαχαράκη
Πτυχιούχος γερμανικής φιλολογίας , Κοινωνιολόγος M.A.