κύριες δράσεις

Πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης αξιών για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού

Μία μέθοδος διδασκαλίας για την διαπαιδαγώγηση αξιών και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού έχει ήδη εφαρμοσθεί με πολλούς εταίρους και έχει αναλυθεί ως προς τα αποτελέσματά της. Η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» μεριμνά πλέον για την μεταφορά του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, μαθήτριες και μαθητές, αρμόδιες και αρμόδιους για την ανατροφή παιδιών και παιδαγωγούς σε σχολεία και σε υπηρεσίες νέων.

«Η διαπαιδαγώγηση αξιών για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού» συνδυάζει στοιχεία από τις μεθόδους των πρακτικών κατά των διακρίσεων, της πρόληψης βίας και από διαπολιτισμικές μεθόδους, βασιζόμενες στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία και κυρίως στη διδασκαλία ηθικής και αυτογνωσίας του Σωκράτη καθώς και της φιλοκαλίας.

Το πρόγραμμα δημιουργεί εναλλακτικούς εμπειρικούς και εφαρμοσμένους χώρους, προσφέρει γνώσεις, ενημερώνει, ενδυναμώνει τις ικανότητες των συμμετεχόντων και τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν δυναμικά την ζωή στην σύγχρονη εποχή και να γίνουν δημιουργοί μίας νέας ανθρώπινης κοινωνίας.

Κοινωνικός διάλογος για τις αξίες

Είναι αναγκαία η διεξαγωγή και η ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου στους δήμους και στις γειτονιές, όπου μένουν οι άνθρωποι. Μόνο έτσι μπορούν να εντοπίστουν οι πραγματικές τους ανάγκες, τα προβλήματά τους και οι ανησυχίες τους. Έτσι και μέσω τακτικών και συντονισμένων διαλόγων αλληλοσυνδέονται οι ενεργοί πολίτες. Οι συζητήσεις για τις αξίες προσφέρουν πληροφορίες, εξηγούν και διασφαλίζουν τους πολίτες. Επειδή οι αξίες σχηματίζουν τα πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία ορίζουμε τις δράσεις και τις κατευθύνσεις μας, όπως και τα κίνητρα των κοινωνικών μας συμπεριφορών, είναι επίσης αναγκαίο να τις εξετάσουμε και να τις ενσωματώσουμε στην συνείδησή μας.

Η μορφή των αστικών κοινωνιών αλλάζει όχι μόνο εξαιτίας των αλλαγών στις δομές της οικογένειας, είτε λόγω της αποκόλλησης από την παράδοση, αλλά και εξαιτίας της μετανάστευσης και της κατάστασης με τους πρόσφυγες. Αυτή η πολυμορφία απαιτεί μία αμοιβαία αξιακή συναναστροφή. Είναι σημαντικό να υπάρχει το θάρρος να εντοπιστούν αυτές οι κοινές αξίες σε ήδη υπάρχουσες δομές, όπως η οικογένεια, η γειτονιά, η πολιτική, η οικονομία, η εκκλησία, οι σúλλογοι και οι οργανώσεις κ.α., αλλά και να απαιτηθεί  αυτή η αξιακή συναναστροφή.

Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατική κοινωνία με αυτοπεποίθηση.

Συστηματική επιμόρφωση για μία αξιοκεντρική διαπαιδαγώγηση για τους φορείς και συνεργάτες από δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ και εταιρείες

Οι αξίες θέτουν την βάση για την κοινή δράση σε θεσμούς και εταιρείες. Για αυτόν τον λόγο και εμφανίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες συγκεκριμένες αξίες ως πρότυπα. Το μέγεθος της εταιρίας, του ιδρυμάτος ή του θεσμού παίζει μόνο ένα δευτερεύον ρόλο. Στην ουσία είναι σημαντικότερο να επικεντρώνονται στο εξής: «θα πρέπει να μας απασχολήσει πώς συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και στην βάση ποιών αξιών κινούμαστε με τους πελάτες μας και ποιών με τις κοινωνικές προκλήσεις». Αυτές οι συγκεκριμένες αξίες σχηματίζουν λοιπόν τον ουσιώδη βασικό προσανατολισμό της καθημερινής αλληλεπίδρασης.

Στην καθημερινότητα της κάθε οργάνωσης ανήκουν ωστόσο εσωτερικές εξελίξεις και νέες κοινωνικές προκλήσεις, οι οποίες επιβάλλουν αυτομάτως μία συστηματική και τακτική συζήτηση και επιβεβαίωση των εσωτερικών αξιών. Τέτοιου είδους διαδικασίες είναι αναπόφευκτες, ιδιαίτερα λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ετερογένειας της κοινωνίας.

Η εισαγωγή μιάς προκαθορισμένης εσωτερικής συζήτησης για τις αξίες συμβάλλει στην ανασκόπηση των έργων που έχουν επιτελεσθεί, για την κατανόηση του προφίλ της οργάνωσης ενόψει των δικών της νέων προκλήσεων και για τον καθορισμό των στρατηγικών σχετικά με τους νέους στόχους και τα επόμενα βήματα. Η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» κατευθύνει, δημιουργεί και βοηθά σε επαγγελματικό επίπεδο αυτές τις διαδικασίες.

Αμοιβαία προσέγγιση και συνεννόηση στην Ευρώπη και στην παγκόσμια κοινότητα


H «AΞION – Ακαδημία Αξιών» ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην αμοιβαία προσέγγιση και την συνεννόηση στην Ευρώπη και στην παγκόσμια κοινότητα. Προπάντων λόγω των επιδράσεων της οικονομικής κρίσης όπως και των προσφυγικών ροών προβλέπονται κοινές δράσεις σε συνεργασία με δήμους και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Ακόμα και σε αυτούς τους χώρους οι αξιοκεντρικές προσεγγίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης της «AΞION – Ακαδημίας Αξιών» μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοσθούν. Επίσης, θα διοργανώνονται συναντήσεις με τους συνέργάτες και εταίρους, ώστε να υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων για μία καλύτερη συνεννόηση.

Δημοσιεύσεις – Εκθέσεις – Θεατρικές παραστάσεις

Εκτός από το επίπεδο της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί το θέμα των αξιών μέσω διαφορετικών μεθόδων και να μεταφερθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία. Για παράδειγμα σε μορφή δημοσιεύσεων, εφημερίδων, είτε ως εκπαιδευτικό υλικό, συλλογή από διάφορα παραμύθια, παιδική και ενήλικη λογοτεχνία σχετικά με την διαπαιδαγώγηση αξιών σε συνεργασία με δημόσιες βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και σχολεία. Ακόμα και μέσω θεατρικών παραστάσεων με σύντομες σκηνές για την θεματοποίηση και την παρουσίαση της σημασίας των αρετών και των αξιών.

Υποτροφίες

Ως οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» αναλαμβάνει και την παροχή υποτροφιών. Αυτές θα χορηγούνται στον εκπαιδευτικό τομέα και σε παρόμοια πρότζεκτς. Έτσι λοιπόν, παιδιά και νέοι, των οποίων η δυνατότητα για μόρφωση είναι περιορισμένη λόγων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, θα έχουν την δυνατότητα μίας οικονομικής στήριξης.

Η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» ευχαριστεί εκ των προτέρων για κάθε δυνατή δωρεά, η οποία εκπίπτει από την εφορία!