Ποιοί είμαστε

Γιατί μια Ακαδημία Αξιών; 

Η «AΞION – Aκαδημία Aξιών», εμπνευσμένη απο μία διαλογικά διεξαγμένη συζήτηση πάνω στο θέμα των αξιών, έχει την πρόθεση να προωθήσει την σημασία της θεματικής των αξιών στην κοινωνία.

Οι αξίες είναι βασικές για την ανθρώπινη δραστηριότητα και συμβάλλουν στον προσανατολισμό του ανθρώπου. Ιδιαίτερα σε μία εποχή της εξατομίκευσης, της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής αλλαγής, κατά την οποία οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών οξύνονται. Όπου πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το νόημα της ζωής στον καταναλωτισμό διανύοντας μάλιστα μια περίοδο στην οποία η μετανάστευση και οι προσφυγικές ροές αυξάνονται σε πρωτόγνωρο σημείο. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο της εποχής αυτής όπου διαφαίνεται αναγκαία η συνείδηση για έναν αξιοκρατικό προσανατολισμό.

Με καινοτόμα προγράμματα επιθυμούμε να δημιουργήσουμε χώρους εμπειρίας για παιδιά, για νέους και νέες, για πολίτες, αλλά και για παιδαγωγούς και άτομα διαφορετικών επαγγελμάτων, με σκοπό την μεταφορά γνώσεων, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των ικανότητών τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αξιοκεντρικά και δυναμικά στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η Ακαδημία μας συμβάλει τα μέγιστα ώστε να αναδειχθούν οι τρόποι για την υγειή συνεννόηση και συναναστροφή με τον συνάνθρωπό μας.

Σε συνεργασία με πανεπιστήμια, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους αναπτύσσουμε προσεγγίσεις για μία αξιοκεντρική εργασία στην εκπαίδευση.

Για περισσότερα από 10 χρόνια, εργαζόμαστε με διάφορα προγράμματα για να αναδείξουμε τη σημασία των αξιών στα σχολεία και την κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε παρατηρήσει μια αυξημένη συζήτηση για το θέμα των αξιών. Για παράδειγμα, οι start-up επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην ενσυνειδητότητα, όπως ο εκδοτικός οίκος Ein guter Plan δίνουν μεγάλη έμφαση στις αξίες και προσφέρουν τεστ αξιών στον ιστότοπό τους