Ποιοί είμαστε

Η «AΞION – Aκαδημία Aξιών», εμπνευσμένη απο μία διαλογικά διεξαγμένη συζήτηση πάνω στο θέμα των αξιών, έχει την πρόθεση να προωθήσει την σημασία της θεματικής των αξιών στην κοινωνία.

Οι αξίες είναι βασικές για την ανθρώπινη δραστηριότητα και συμβάλλουν στον προσανατολισμό του ανθρώπου. Ιδιαίτερα σε μία εποχή της εξατομίκευσης, της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής αλλαγής, κατά την οποία οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών οξύνονται. Όπου πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το νόημα της ζωής στον καταναλωτισμό διανύοντας μάλιστα μια περίοδο στην οποία η μετανάστευση και οι προσφυγικές ροές αυξάνονται σε πρωτόγνωρο σημείο. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο της εποχής αυτής όπου διαφαίνεται αναγκαία η συνείδηση για έναν αξιοκρατικό προσανατολισμό.

Ο Λ Ο Ι  χρειαζόμαστε κοινές αξίες.

  • …Για την κοινωνική συνοχή.
  • …Ως βασικό στοιχείο για την συμβίωση με το διαφορετικό.
  • …Για περισσότερη ανεκτικότητα και για τον σεβασμό στην συνύπαρξή μας.
  • …Για ίσες ευκαιρίες και προοπτικές στο μέλλον για όλες και για όλους στην κοινωνία μας.
  • …Ως βάση για μία δημοκρατική κοινωνία.
Über uns

  Η «AΞION – Aκαδημία Aξιών» καινοτομεί

Σε συνεργασία με πανεπιστήμια, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους αναπτύσσουμε προσεγγίσεις για μία αξιοκεντρική εργασία στην εκπαίδευση.

Με καινοτόμα προγράμματα επιθυμούμε να δημιουργήσουμε χώρους εμπειρίας για παιδιά, για νέους και νέες, για πολίτες, αλλά και για παιδαγωγούς και άτομα διαφορετικών επαγγελμάτων, με σκοπό την μεταφορά γνώσεων, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των ικανότητών τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αξιοκεντρικά και δυναμικά στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η Ακαδημία μας συμβάλει τα μέγιστα ώστε να αναδειχθούν οι τρόποι για την υγειή συνεννόηση και συναναστροφή με τον συνάνθρωπό μας.