„Γίνε προστάτης των αξιών„

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ απευθύνεται σε παιδιά και νέες/νέους από 10 εώς 18 ετών και μπορεί να λάβει χώρα σε σχολεία, σε κέντρα νεότητας, κοινότητες και συλλόγους που ασχολούνται με θέματα νέας γενιάς. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσσες στα πλαίσια του πρότζεκτ απασχολούνται με διαφορετικές αξίες. Κατά την διάρκεια δημιουργούνται και συζητιούνται κοινές λίστες αξιών. Βάσει ηλικιών θα δίνονται εξηγήσεις και οι απαραίτητοι ορισμοί των αξιών. Οι αφηρημένες και οι δυσνόητες έννοιες γίνονται κατανοητές μέσω καθημερινών εμπειριών και παιχνίδια ρόλων.

Το πρότζεκτ υποδιαιρείται σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους:

Πρώτη περίοδος: Αναγνώριση αξιών

Δεύτερη περίοδος: Αυτογνωσία και ταξινόμηση αξιών ανά ομάδα

Τρίτη περίοδος: Οι μαθητές αναλαμβάνουν μιά αξία και προστατεύουν την υλοποίησή της

Τέταρτη περίοδος: Συλλογισμός και αξιολόγηση

Werte Solingen

 Πηγή: Solinger Bote