„Διαπαιδαγώγηση αξιών για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού„

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει ήδη αξιολογηθεί και εφαρμοσθεί στο σχολείο Friedrich-Albert-Lange στο Solingen-Wald, σε συνεργασία με την Διακονία Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε, με την πρωτοβουλία αξιών για την πλουραλιστική κοινωνία και με το δημοτικό κέντρο κοινωνικής ενσωμάτωσης του Solingen. Η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» είναι υπεύθυνη για την μετεξέλιξη και την στήριξη της ορθής εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρότζεκτ απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ανώ της πέμπτης τάξης, αλλά μπορεί και να εφαρμοσθεί και για τις νεώτερες μαθήτριες και τους νεώτερους μαθητές. Το πρόζεκτ είναι δομημένο σε επίπεδα:

 Στα βασικά επίπεδα ανήκουν οι παρακάτω θεματικές:

Ενίσχυση ταυτότητας και ευαισθητοποίηση

Εγώ και οι άλλοι

Μετάδοση αξιών

Επικοινωνία και επίλυση διαφορών

Συμπληρωματικά σε αυτές τις θεματικές συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω θέματα:

Κίνητρα και επίτευξη στόχων

Εμπιστοσύνη

Ενίσχυση της κοινωνικής δραστηριοποίησης και της σύνδεσης με συγκεκριμένα κοινωνικά πρότζεκτς του γραφείου κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το πρόγραμμα «Διαπαιδαγώγηση αξιών για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού» συνδυάζει στοιχεία από τις μεθόδους των πρακτικών κατά των διακρίσεων, της πρόσληψης βίας και από διαπολιτισμικές μεθόδους, βασιζόμενες στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία και κυρίως στη διδασκαλία ηθικής και αυτογνωσίας του Σωκράτη καθώς και της φιλοκαλίας.

Το ιδιαίτερο στο πρόγραμμα αυτό είναι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα του σχολείου δηλαδή των παιδαγωγών, των μαθητών  αλλά και των κηδεμόνων.

Έτσι το πρόγραμμα είναι καινοτόμο και ποικιλόμορφο.

AXION Projekte

Πηγή: Solinger Morgenpost, Ιωάννα Ζαχαράκη Moschee Diyanet Solingen

Το πρόγραμμα συνδυάζει την θεωρία με την πράξη σε 4 επίπεδα θεματικών και σε δύο επιπλέον υποθεματικές. Μέσω αντίστοιχων ασκήσεων και πληροφοριών ενισχύεται η ικανότητα του αυτοπροβληματισμού, η ενασχόληση με τις αξίες και ενδυναμώνονται οι ικανότητες για μία επιτυχημένη συναναστροφή. Η αποτίμηση του προγράμματος επιβεβαίωσε τις θετικές επιδράσεις του προγράμματος στο κλίμα της τάξης, την συμπεριφορά και την αντίληψη των μαθητριών και των μαθητών, όσο και την μεταξύ τους συναναστροφή.

Το πρόγραμμα ενδείκνυται επίσης για την προσχολική περίοδο, όσο και για άλλα επίπεδα εκπαίδευσης και μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως.

Για το πρόγραμμα  διαπαιδαγώγησης αξιών, εκπονήθηκε διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς