Οι εκδόσεις μας

Διαπολιτιστική Ικανότητα

Διαπολιτιστική Ικανότητα έχουν τίτλο τα βιβλία που έχει εκδόσει η Φιλόγογος και Κοινωνιολόγος Ιωάννα Ζαχαράκη από τη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας μαζί με καθηγητές των Πανεπιστημίων του Bochum και Düsseldorf.

Η Διαπολιτιστική Ειδίκευση έχει εξελιχθεί σε ένα κεντρικό θέμα του ειδικευμένου παιδαγωγικού διαλόγου. Η ικανότητα παρατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα της νέας κατάστασης που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση και χρησιμοποίησης της διαπολιτιστικής γνώσης, η οποία θα χρησιμεύει ως όργανο ερμηνείας της επαγγελματικής δραστηριότητας, δεν είναι αυτονόητη γνώση, αλλά πολύ περισσότερο αποκτάται ύστερα από επιμόρφωση.

Διαπολιτιστική Ικανότητα προϋποθέτει ένα υψηλό στάδιο εξέλιξης της συμπεριφοράς του ατόμου που βοηθά στην επικοινωνία στις καθημερινές διανθρώπινες σχέσεις. Βασικές αρχές της Διαπολιτιστικής Ικανότητας είναι οι τρόποι ανθρώπινης επικοινωνίας, η ευαισθητοποίηση, ο σεβασμός στο άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκεύματος ή φύλου. Για την απόκτηση και εξέλιξη αυτής της ικανότητας απαιτούνται ειδικά διδακτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, εξάσκηση και προπαντός βασική αρχή είναι το γνώθι σ΄ αυτόν. Αφού γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του μπορεί έπειτα χωρίς δυσκολία να αποδεχθεί και να σεβασθεί τον συνάνθρωπό του. Οι γνώσεις και ικανότητες αυτές είναι σήμερα βασικές προϋποθέσεις πολιτών και εργαζομένων στην κοινωνία μας. Μετά την ειδίκευση και εξάσκηση των υπαλλήλων, εκπαιδευτικών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων στη Διαπολιτιστική Ικανότητα, στόχος είναι να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αποκτημένων γνώσεων στην οργανωτική δομή των διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών. Το εργαζόμενο προσωπικό οφείλει να έχει τα προσόντα και να μπορεί με σεβασμό να αντιμετωπίζει ανάγκες όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και θρησκεύματος.

Μόνο η ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού δεν προσφέρουν την εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα μπορέσουν να προσεγγίσουν όλες τις ανάγκες του κοινού που προσφεύγει σε αυτές. Πολύ περισσότερο θα χρειασθεί πρωτοβουλίες εξέλιξης του προσωπικού να συνοδευτούν με ανάλογα μεταρρυθμιστικά μέτρα. Οι οργανώσεις θα πρέπει να αλλάξουν την δομή τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πολλαπλότητα της σημερινής κοινωνίας.

Συνεπώς τα βιβλία απευθύνονται προς διευθυντές Υπηρεσιών, ειδικά στελέχη της Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Εργασίας καθώς και προς φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους. Προσφέρουν λοιπόν μια πολύτιμη πρακτική βοήθεια και μια επαγγελματική εποπτεία της κοινωνίας.