«Συμβιώνοντας με σεβασμό»

Με μία συστηματική επιμόρφωση θέλει η «AΞION – Ακαδημία Αξιών» να δημιουργήσει μία υγειή συμβίωση στις κοινωνίες υποδοχής των προσφύγων και στις γειτονιές με σεβασμό προς αυτούς.

Φοιτητές διαφορετικής καταγωγής παιδαγωγικών σχολών και σχολών κοινωνικής εργασίας εκπαιδεύονται και στηρίζονται από ειδικούς, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ανώτατα τεχνικά ιδρύματα. Επίσης, ορίζεται το είδος της εργασίας τους σε συνεννόηση  και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών κέντρων κοινωνικής ενσωμάτωσης και δημοτικών εστιών.

Τέλος, δοργανώνονται μαθήματα  και σεμινάρια αξιών βασισμένα στον καθημερινό προσανατολισμό για παιδιά, νέους, νέες και ενήλικες.

Werteorientiertes Training

Quelle: pixelio.de